6 november 2019

Sphinx-debat Groene Loper: zin om iets te betekenen voor alle wijken

Het Trefcentrum in Wittevrouwenveld was goed gevuld op zondagmiddag 3 november. Oude en nieuwe bewoners uit de wijken rondom de Groene Loper waren naar het Sphinx-debat gekomen om met elkaar te discussiëren. Om te nieuwsgieren, zoals debatleider Jacqueline Kerkhof het noemde.

Bloemen op het asfalt

Op de achtergrond komen foto’s voorbij van het gebied. Zwart witte-files op de A2, kleurige foto’s van de onthulling van de Klimrex. Als opwarmer worden herinneringen opgehaald aan het mooiste moment op de Groene Loper. “Eindelijk weer de vogels horen fluiten”, wordt veel genoemd. “Lekker de ramen open en op het balkon zitten.” Al snel komt het gesprek op het verkeer op de Groene Loper. “Dat vind ik jammer”, zegt kunstenares Gertje Dormans. En ze is niet de enige. “Wat kunnen we daar aan doen?” Zelf denkt ze aan een andere kleur asfalt om auto’s te weren. “Of laten we zelf bloemen op de straten schilderen.”

Van wie is de Groene Loper?

Schrijver en filosoof Govert Derix is bezig met enkele publicaties over de Groene Loper. “De levendige deksel op de A2 zorgt voor verbinding, is straks de voortuin van de nieuwe bewoners, vormt nu al een thuis voor insecten en planten. Als je vraagt ‘van wie is de Groene Loper?’ zeggen veel mensen ‘van iedereen’. Maar wat betekent dat? Ik zie een rode draad in die gedeelde droom en dat is dat mensen er samen willen leven, wonen, werken. Maar daarvoor moet je wel met elkaar in gesprek blijven. Daar is vertrouwen voor nodig en verbeelding.”

Dromen over de Groene Loper

“Ik ben wel benieuwd naar die verbeelding”, reageert Jacqueline en nodigt de aanwezigen uit om hun dromen te delen. De banken omdraaien richting de zon, creatieve beplanting à la de High Line in New York, een kiosk. Dromen genoeg. Buurtbewoner Martin Huizing drukt iedereen op het hart: “We moeten het vooral zelf doen en blijven volhouden. Het gaat niet vanzelf.” Jacqueline: “Burgerparticipatie is nog vrij nieuw. En zowel wij als de overheid moet daaraan wennen.” Erwin Gerardu, buurtbewoner en medewerker van de gemeente Maastricht, draait het om: “Misschien moeten we meer richting een participerende overheid.”

Oorlog tussen de wijken

De Groene Loper brengt de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort weer met elkaar in verbinding. Maar hoe zit dat nou met die twee wijken? Reng van de Put uit Wittevrouwenveld haalt jeugdherinneringen op. “Het was altijd oorlog met de jongens van de andere wijk.” Hoe het nu is, vertelt Marcel Tonnaer, voorzitter van het buurtnetwerk Wittevrouwenveld. “Bewoners zijn blij met de Groene Loper. Het is een gezonde plek, waar mensen elkaar groeten. Volgend jaar bestaan beide wijken 100 jaar. Dat gaan we het hele jaar vieren met allerhande activiteiten. “Maar waarom moet er eigenlijk verbinding zijn?” vraagt Jacqueline. Mevrouw Annie van de Put, actieve buurtmoeder, geeft meteen antwoord: “Waarom niet? Samen sta je sterker!” Volgens raadslid Bennie van Est is er nooit echt een barrière geweest. “De culturele verschillen zijn alleen erg groot. De wijken moeten op een natuurlijke manier samenvloeien en dat kost tijd. Laten we ervoor zorgen dat we iedereen blijven betrekken. Door bijvoorbeeld sociale woningbouw.”

Studenten en nieuwe bewoners

“Hoe zit het met de studenten aan de Groene Loper?” vraagt Jacqueline. Enkele studenten van Match zijn aanwezig. In ruil voor een lage huur zetten zij zich in voor hun wijk. Ze geven digitale hulp, taalles en organiseren activiteiten. “Hierdoor ken ik mijn buren, zeggen we elkaar gedag en voel ik me thuis.” Er zijn ook toekomstige bewoners in de zaal. Een goeie manier om elkaar te leren kennen, is met een barbecue, stelt Bertil van Beusekom, medewerker bij het debatcentrum Sphinx. Erwin Gerardu is enthousiast: “Dankzij nieuwe bewoners versnelt het succes van de Groene Loper. Er komt meer levendigheid, sociale controle en meer voorzieningen.”

Hartverwarmend

Jos Geurts van Projectbureau A2 Maastricht rondt het debat af. “Ik vind het hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen zijn gekomen. We hebben jullie support namelijk echt nodig. Ik ben positief over de toekomst, want er staat veel op stapel. Er worden sociale huurwoningen gebouwd, er moet een keuze gemaakt worden voor een nieuwe school. En ik zie dat jullie er zin in hebben om iets te betekenen voor de buurt. Dat is geweldig.”

 

Foto's: Moniek Wegdam