9 augustus 2018

Werkzaamheden Groene Loper

De veranderingen in Maastricht-Oost gaan door. Sinds de start van de realisatie van de Groene Loper voor A2 Maastricht in 2009 wordt al gewerkt aan één totaalplan voor mobiliteit en leefbaarheid. Het openbaar gebied tussen Europaplein en Geusselt is deze zomer in gebruik genomen en overgedragen aan de gemeente Maastricht. Ballast Nedam Development is nu bezig met de voorbereidingen voor de eerste nieuwe ‘groene’ woningen ten noorden van de oversteek Voltastraat – Cobbenhagen straat. En Avenue2/Strukton gaat aan de slag met afrondende werkzaamheden zoals de aanleg van een brug over de Geusseltvijver.

Vanaf 20 augustus starten de nutsbedrijven met het aanleggen van de hoofdleidingen voor water, elektriciteit en internet. De eerste 120 woningen (zie nieuwsbericht hieronder) die Ballast Nedam Development ontwikkelt voor de eerste fase komen tussen de Prof. Cobbenhagenstraat en Prof. Quixstraat en aan de overkant naast de Lourdeskerk vanaf de Voltastraat tot aan de voormalige boksschool. Voor de aanleg van de nutsvoorzieningen moeten de nieuwe trottoirs deels worden opengebroken.

Alweer?

Nieuwe trottoirs en nu alweer open breken? Helaas kan dat niet anders. Pas als bekend is hoevéél en wat voor sóórt woningen gebouwd worden, kunnen de nutsbedrijven aan de slag. Voor de eerste fase woningbouw is nu voldoende informatie beschikbaar. Ook actuele ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening van nieuwbouwwoningen kunnen nu worden meegenomen. Een jaar geleden zou Ballast Nedam Development bijvoorbeeld nog een gasnet hebben laten aanleggen, nu worden gasloze, energieneutrale woningen gebouwd met ook andere eisen aan het elektriciteitsnet omdat de woningen zonnepanelen meer krijgen. Geïnteresseerden voor de nieuwe woningen kunnen terecht op www.wonenaandegroeneloper.nl

Openbaar gebied

Aan de rand van de stad richting in het Geusseltpark gaat Avenue2/Strukton verder met de aanleg van een brug over de Geusseltvijver. Ook op de Groene Loper in de stad wordt nog gewerkt aan zogenaamde restpunten. Zo liggen er nu nog betonblokken op de Gravilyn. Deze moeten nog worden vervangen door de definitieve paaltjes die automobilisten moeten verhinderen om het gele middenpad op te rijden dat alleen is voor voetgangers en fietsers.

Groene Loper ter hoogte van oversteek Voltastraat. Fotografie: Fred Berghmans.

2 juli 2018

Voorbereidingen eerste 120 woningen van start

Ballast Nedam Development is bezig met de voorbereidingen voor de eerste 120 woningen. Tussen de Prof. Cobbenhagenstraat en Prof. Quixstraat en aan de overkant naast de Lourdeskerk vanaf de Voltastraat tot aan de voormalige boksschool. Na de zomervakantie start de verkoop o.a. via www.wonenaandegroeneloper.nl

Het aanbod van de eerste fase zal bestaan uit 60 koopwoningen, 60 appartementen waarvan 15 koopappartementen en 45 huurappartementen. Er is een grote variëteit aan woningen met oppervlakten tussen de 110m2 en 210m2 GO. De appartementen variëren tussen de circa 80m2 GO en 150m2 GO met één penthouse van 200m2.

De openbare ruimte voor de Groene Loper is sinds juni 2018 in gebruik genomen. Nieuwe bewoners kunnen bij de start al zien hoe de nieuwe parkachtige omgeving er uit ziet.

Hoge ambitie
De ambities van Ballast Nedam Development voor de ‘Groene Loper’ zijn hoog en dat wordt steeds meer zichtbaar. Een voorbeeld hiervan is dat bestaande en toekomstige monumenten worden ingepast in een nieuw stedelijk weefsel gecombineerd met een grote verscheidenheid van woonvormen. Niet alleen grondgebonden woningen en appartementen zullen worden gerealiseerd. Ook woon-werk woningen en commerciële plinten zullen bijdragen aan de dynamiek van deze nieuwe binnenstedelijke parklaan.

‘Groene aanpak’
Klimaatadaptiviteit in het gebied, wat belangrijk is om bestendig te zijn bij toekomstige veranderingen in het weerbeeld, wordt concreet ingevuld met het afkoppelen en vasthouden van regenwater en er is natuurlijk geen lokale CO2 uitstoot. Doordat de ‘Groene Loper’ in verbinding staat met het Buitengoed Geul & Maas vindt Ballast Nedam Development het haar plicht de natuur ook hier ruimte te geven. Vleermuizen, mussen, bijen en misschien wel de stadsvos kunnen verblijven in het gebied.

Verschillende architectenbureaus
Door maar liefst vijf architectenbureaus (Atelier Brink, DAT Architecten, HilberinkBosch, Mathieu Bruls en HumbleMartensWillems) is hard gewerkt aan 120 woningen. Dit heeft geleid tot een veel diversiteit van woningen die de basis gaan vormen voor een groot deel van het noorden van het plan.

Houd voor de verkoopinformatie de website www.wonenaandegroeneloper.nl in de gaten of schrijf u via dezelfde website in voor de mailing.