"Ouch gruuts zien op Miene Greune Luiper"

Geplaatst op 16 februari 2016

Goojendaag, miene naom is Raymond Veugelers, geboren en getogen Limburger, getrouwd met me Mestreechs fien mamzelke Ghislaine Hollman en sinds 3 jaor weliswaar woonachtig in Geleen, maar nauw verbonden met de stad Mestreech.

Als ontwikkelaar ben ik in dienst bij Ballast Nedam, dochterbedrijf LAUDY Bouw & Ontwikkeling, te Sittard en daarmee namens Ballast Nedam sinds ruim 2 jaar werkzaam in deze sjoen stad Mestreech aan dit mooie en uitdagende project. Samen met mijn collega’s van Team Vastgoed Avenue2 ben ik verantwoordelijk voor de gebieds- en vastgoedontwikkeling aan de Groene Loper.

De gebiedsontwikkeling Mijn Groene Loper

De gebiedsontwikkeling Mijn Groene Loper betreft de invulling van het gebied gelegen van de Geusselt in het noorden tot aan Europaplein in het zuiden en maakt onderdeel uit van het totale plan A2 Maastricht. In deze gebiedsontwikkeling kijken wij niet alleen naar de mogelijkheden binnen onze ‘eigen’ projectgrenzen, maar vooral ook naar de kansen van ‘verbinding’ met de omliggende wijken. De Groene Loper dient daarmee een vliegwiel te zijn voor geheel Maastricht Oost. Een mooi voorbeeld vormt de vorig jaar ingezette transitieopgave voor de Groene Loper, waarmee door middel van tijdelijke initiatieven het gebied de komende jaren op de kaart wordt gezet en het wonen, werken en verblijven in Maastricht Oost een andere dimensie krijgen.

Verbindingen binnen Maastricht Oost

Een van de belangrijke verbindingen betreft de samenwerking tussen Projectbureau A2, Avenue2 en de Maastrichtse corporaties. Met de betrokkenen is er regelmatig overleg over de wederzijdse plannen in Maastricht Oost en worden samen ‘verbindingskansen’ ofwel samenwerkingsmogelijkheden besproken. Hierbij kijken we enerzijds welke rol/ invulling de corporaties binnen het plangebied van de Groene Loper kunnen vervullen en anderzijds hoe het project de corporaties kan ondersteunen bij de ontwikkelingen in de omliggende wijken. Kortom: samen verbinden voor Maastricht Oost.