Rol Projectbureau A2

De studie was een samenwerking tussen NS, ProRail, Maastricht Bereikbaar, Provincie Limburg, Projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht. Deze partners werkten samen sinds 2017. De coördinatie was in handen van gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht. De studie heeft geleid tot de ontwerp-ambitienota 'Over het Spoor'. 

Relatie met de Groene Loper

De studie Stad en Spoor vloeide voort uit het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030. Met de Groene Loper verdween de barrière die de A2 jarenlang vormde. In de verdere ontwikkeling is ook de relatie van dit gebied met station Maastricht en de rest van de stad belangrijk. Het is een kans deze verbinding te verbeteren. (Het opheffen van) de barrière van het spoor is daarin cruciaal, met name voor voetgangers en fietsers. 

In de studie Stad en Spoor is daarom gekeken wat - na de ondertunneling - de nieuwe kansen zijn die zich voordoen op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein.

Meer weten over Stad en Spoor? Kijk dan op de website van gemeente Maastricht.