In de middeleeuwen, tijdens de tweeherigheid van Maastricht, spleet de stadsmuur de stad en zelfs de huidige Markt diagonaal doormidden. Ditmaal werd deze nieuwe barrière overbrugd door de gilden met hun levendige handel. Ook de gilden en de muur verdwenen weer. Wat echter bleef was een binnenstad met karakter, enorm divers van opbouw, niet in de laatste plaats vanwege de rol die de gilden daarin hadden.

Zo bloeide met iedere nieuwe barrière die Maastricht erbij kreeg, de stad weer een stukje verder op.

Ook de A2 was (en is nog heel eventjes) zo’n barrière. Het rijke verenigingsleven en de sterke culturele sector, zijn de gilden van vandaag. Zij leggen verbindingen op diverse niveaus, binnen wijken, binnen de stad en in de Euregio. Ook rondom de A2 is dit zichtbaar.

Toch was de Maastrichtse culturele sector, ondanks de hoge kwaliteit, niet altijd volledig in balans. Voor jongeren was het aanbod lange tijd een stuk beperkter. Net als veel van mijn klasgenoten, vertrok ik na mijn middelbare schooltijd (eind jaren ’90) uit de stad. Blijven was niet populair. Het culturele aanbod speelde daar zeker een rol in.

Tot mijn vreugde is er echter de laatste jaren een grote omslag gaande. Er ontstaat steeds meer ruimte voor experiment en vernieuwing. De Muziekgieterij en festivals als Bruis, Secret Places, Fashionclash en Scenes Connected zijn slechts enkele uit een lange lijst van goede voorbeelden daarvan. De aantrekkingskracht van de culturele sector, zeker op jongeren, wordt daarmee alleen maar groter.

De tunnel is nu dicht. Er bovenop komt De Groene Loper. Het wordt straks een aangename plek om te verblijven. De hele stad kan daar gebruik van maken. Maar waarom zouden we wachten met dat gebruik totdat De Groene Loper er ligt? De zandbak die er nu ligt is een onbeschreven lei. Ruimte voor experiment en een podium bij uitstek. Gecombineerd met het bestaande netwerk van verenigingen in Maastricht-oost, kan dit dé plek worden waar ruimte is voor alle vormen van cultuur, voor iedereen, van jong tot oud!

Ik hoop dat de erfenis van de A2 als barrière die de stad in tweeën spleet, zo omgevormd kan worden tot een levendige Groene Loper die een aantrekkingskracht heeft op de hele stad en zelfs de regio. Dat is in ieder geval waar wij ons als Makelaars van de Tussentijd op richten zolang die zandbak er ligt. Wij zien het wel voor ons, de Groene Loper als plek waar nieuwe verbindingen worden gelegd. Niet alleen fysiek maar vooral ook tussen mensen. Maar zonder u komen we niet ver. We hopen dan ook dat u samen met ons de handen uit de mouwen wil steken om zaadjes te planten. Zaadjes voor nog een prachtig nieuw bloeiend stuk van de stad, waar Maastricht net zo trots op zal zijn als op de Maosbrök.

Heeft u een initiatief en zoekt u een plek om ermee aan de slag te gaan? Neem dan zeker contact met ons op!


Frank Hermse
Makelaars van de Tussentijd