26 juni 2016

Feestelijke opening Beweegtuin Frankenstraat

Zondag 26 juni 2016

14:45 uur (tijdens Manus van Alles festival)

Kop Frankenstraat (ter hoogte van nr 200)


Op zondag 26 juni opent wethouder Gerdo van Grootheest om 14:45 uur een tijdelijke Beweegtuin die is aangelegd op de kop van de Frankenstraat in Maastricht, op een deel van het bouwterrein van de A2-tunnel. Met restmaterialen van die bouw, verf van de lokale verfhandel en bloemen en planten is afgelopen maand een opvallend plantsoentje aangelegd. Het heeft als bijzondere functie een beweegtuin. Het idee hiertoe kwam van Fysiotherapie Oostermaas uit de Frankenstraat. Onder hun cliënten zijn vele ouderen die slechter ter been raken en daardoor moeilijker veilig over straat kunnen. De fysiotherapeuten misten in de openbare ruimte een plek waar zij met hun cliënten konden oefenen op de obstakels die ze zoal tegenkomen op straat: opstapjes, oneffen terrein, verschillende ondergronden.


Het project trok de aandacht van IJslander BV, leverancier van beweegtoestellen in de openbare ruimte. Het bedrijf bood spontaan aan om twee van haar toestellen in bruikleen te geven en te plaatsen. Het project is uitgevoerd onder leiding van kunstenaar Jan Coolen van de Plantenfabriek en ondersteund door de Makelaars van de Tussentijd. Diverse bewoners en ondernemers uit de buurt hebben als vrijwilliger deelgenomen aan de werkdagen waarin het plantsoen werd aangelegd. Dit project staat niet op zich. In de afgelopen jaren zetten ondernemers in de Frankenstraat zich al vaker in om de straat groener en kleuriger te maken met muur- en gevelschilderingen, zitbanken, bloembakken aan lantaarnpalen en geveltuintjes.

Groene Loper

Waar nu het tijdelijke plantsoen met Beweegtuin is gemaakt, zal in de loop van 2017 een plein gemaakt worden als kruising van de Frankenstraat met de Groene Loper. Deze brede groene parklaan voor fietsers en voetgangers wordt boven op de A2-tunnel door heel Maastricht-Oost aangelegd. Het is onderdeel van een grote gebiedsontwikkeling die de overlast van het verkeer op de A2 wegneemt en dit deel van de stad een grote kwaliteitsimpuls zal geven en zal zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat.

Tijdelijke ontwikkelingen

Vooruitlopend op de aanleg van de Groene Loper en de bouw van nieuwe woningen kunnen in het gebied tijdelijke ontwikkelingen plaatsvinden die het gebied alvast verrijken en binding zoeken met de omliggende wijken. Projectbureau A2 Maastricht en aannemerscombinatie Avenue2 hebben Makelaars van de Tussentijd ingeschakeld om deze tijdelijke invullingen te stimuleren en mogelijk te maken. In maart dit jaar hebben de Makelaars van de Tussentijd samen met scholieren en buurtbewoners over een grote lengte een ‘Groene Voorloper’ van bloemen ingezaaid, die nu in volle bloei staan. Vorige maand brachten ze met de Maastrichtse kunstenaar Jef Bogman kunstwerken aan op de geluidswal van containers langs de snelweg door de stad. Vanaf deze maand beheren Makelaars van de Tussentijd een leegstaand bouwterrein aan de Noormannensingel, waar ze ruimte zullen bieden aan diverse evenementen en tijdelijke ontwikkelingen. Het eerste evenement daar zal de afstudeerexpositie ‘My way or the highway’ van de iArts opleiding zijn, op zaterdag 2 juli.