Geplaatst op 9 maart 2016

Transitie

De vastgoedontwikkeling kan doorlopen tot in 2026. Tot die tijd bevindt het gebied zich in een overgangsfase van een tijdelijke naar een definitieve situatie. Transitie noemen we dat proces ook wel. De centrale vraag daarbij is: Hoe voorkomen we een troosteloze aanblik van locaties waar pas over jaren wordt gebouwd? Sinds 2015 is Pieter Akkermans van de Makelaars van de Tussentijd aan de slag. Het is overigens niet gemakkelijk gebleken tijdelijke initiatieven ‘even’ te organiseren. De drempel om als een van de eerste initiatieven te starten bleek in de loop der tijd vrij hoog te zijn. Diverse locaties bleken niet zomaar beschikbaar, of maar voor een (te) beperkte tijd. Er is niet zomaar een grote pot geld om goede ideeën te realiseren, dat moet bij elk idee apart geregeld worden. Geen gemakkelijke opgave dus. Maar met vereende krachten en een creatieve insteek zijn in 2016 zes initiatieven opgepakt en uitgevoerd.

‘Groene Voorloper’

In maart zaaiden enkele honderden basisscholieren, buurtbewoners en andere betrokkenen onder begeleiding van CNME Maastricht en regio ‘de Groene Voorloper’. Op grote delen van de tunnelbouwplaats kwam een mengsel van akkerbloemen. Vanaf de zomer was het geen kale bouwplaats meer. Aan de bijna 700 meter lange stroken met bloemen was te zien waar vanaf 2017 het middengebied van de definitieve Groene Loper zal liggen. In juni stond ‘de Groene Voorloper’ in volle bloei. De scholieren van De Letterdoes en Nutsschool Maastricht, die eerder hadden gezaaid, konden mooie veldboeketten plukken. Dit was onderdeel van een lespakket dat CNME Maastricht aanbood.

Kunst op containergeluidswal

Op de lange geluidswal van containers langs de tijdelijke N2 werden in mei kunstwerken van de Maastrichtse beeldend kunstenaar Jef Bogman aangebracht. Verspreid over zes containers laten transparante plastic figuren aan het langsrijdend verkeer zien wat men hier na ingebruikname van de A2-tunnel kan doen: wandelen, fietsen, zitten, spelen.

Beweegtuin

Op de kop van de Frankenstraat naast de tijdelijke loopbrug, in de volksmond Maartensbrug genoemd, is met ondernemers en bewoners uit de buurt in juni de Beweegtuin aangelegd. Een tijdelijk plantsoentje naar ontwerp van kunstenaar Jan Coolen van de Plantenfabriek. Verspreid over enkele weekenden werkten bewoners en ondernemers uit de buurt met restmaterialen van de A2-bouw, verf, bloemen en planten. Vervolgens kwamen de beweegtoestellen en andere oefenelementen. De Beweegtuin kon in gebruik worden genomen. Het idee hiervoor kwam van Fysiotherapie Oostermaas uit de Frankenstraat. Onder hun cliënten zijn vele ouderen die slechter ter been raken en daardoor moeilijker veilig over straat kunnen. De fysiotherapeuten misten in de openbare ruimte een plek waar zij met hun cliënten konden oefenen op de obstakels die ze zoal tegenkomen op straat: opstapjes, oneffen terrein, verschillende ondergronden. Op zondag 26 juni werd de Beweegtuin tijdens het Manus van Alles festival geopend door wethouder Gerdo van Grootheest. De verwachting is dat de Beweegtuin kan blijven tot september 2017, daarna start hier de aanleg van de Groene Loper.

My way or the highway

Het lege bouwterrein van de tunnelbouwers aan de Noormannensingel was op 3 juli in gebruik voor de expositie ‘My way or the highway’. Vijf studenten van de interdisciplinaire kunstopleiding iArts toonden hier hun afstudeerwerk.

Green043 Bikepark

Op hetzelfde terrein -eens het sportveld van het Sint-Maartenscollege- startte in de zomer de aanleg van Green043 Bikepark. Een veilige maar uitdagende wieleromgeving waar kinderen, jongeren en volwassenen kunnen oefenen op BMX en mountainbike. Het park bestaat uit een pumptrack, North Shore en dirt track. Een bikepark met dergelijke voorzieningen bestaat nog niet in het zuiden van Nederland en evenmin kort over de grens. Green043 Bikepark zorgt voor instructies en begeleiding. In een voormalige loods van Avenue2 is een binnenruimte gemaakt voor fietsreparatie en ontspanning. Eind november is het Bikepark feestelijk geopend tijdens het Outdoor Festival Maastricht. Sindsdien timmert Green043 Bikepark flink aan de weg. Het wordt onder andere wekelijks gebruikt door een naschoolse opvang. Ook het naastgelegen Sint Maartenscollege maakt er gebruik van. Leerlingen krijgen tijdens de gymles een clinic mountainbiken aangeboden. De verwachting is dat het bikepark kan blijven tot 2019.

Onbegrensd Verlicht

Tijdens de donkere wintermaanden zorgde het project ‘Onbegrensd Verlicht’ in de wijken Wijckerpoort en Wittevrouwenveld voor bijzondere lichtobjecten. Het project is gerealiseerd door een bonte verzameling buurtbewoners: zowel de traditionele bevolking van deze wijken als nieuwkomers, mensen met andere culturele achtergronden, asielzoekers, studenten en kunstenaars. In het Werkhuis in de voormalige Theresiaschool aan de President Rooseveltaan is maandenlang gewerkt aan grote en kleinere lichtkunstwerken van bamboe, plastic flesjes en allerlei gerecycled materiaal. Het was een creatieve zoektocht die de deelnemers een bijzondere ervaring gaf en de buurten een unieke winterverlichting. Dankzij een financiële bijdrage en ondersteuning vanuit het transitiemanagement kon ook in de A2-zone een groot aantal lichtkunstwerken geplaatst worden om beide wijken in symbolische zin met elkaar te verbinden.

WAT VOORAF GING - bijgewerkt op 9 maart 2016

Transitie - overgang van bouwplaats naar prettig woon- en leefgebied

Sinds het afronden van de betonnen ruwbouw van de tunnel kijken we tussen Geusselt en Europaplein uit op de grote 'A2-zandbak'. Na ingebruikname van de tunnel wordt hier in 2017 en begin 2018 de openbare ruimte voor de Groene Loper aangelegd. De nieuwe bebouwing volgt in fases tot in 2026, ook dan liggen er nog her en der stukken onbebouwde grond. Hoe zorgen we dat de tussentijd goed gebruikt wordt? Hoe kunnen we al versneld leven in het gebied krijgen, ruimte bieden aan goede tijdelijke invullingen? Dat was voor het Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 de reden om begin 2015 te starten met transitiemanagement: zorgen voor de overgang van bouwplaats naar prettig woon- en leefgebied. Via de tegels vindt u alle activiteiten en nieuws hierover.

Wie zijn de Makelaars van de Tussentijd?

De opdracht voor het transitiemanagement is gegaan naar Makelaars van de Tussentijd. Makelaars van de Tussentijd is een groep van acht professionals op het gebied van stedenbouw, architectuur, planologie, projectontwikkeling, culturele evenementen, beeldende kunst, horeca en communicatie. De organisatie bestaat sinds 2012 en is gevestigd in Utrecht. Makelaar van de Tussentijd Pieter Akkermans is enkele dagen per week werkzaam in Maastricht voor deze opdracht. Geboren Maastrichtenaar en Makelaar van de Tussentijd Frank Hermse ondersteunt hierbij. Zij fungeren als tussenpersoon voor initiatiefnemers die binnen het Project A2 Maastricht tijdelijke activiteiten en invullingen willen realiseren. Buurtbewoners, ondernemers, kunstenaars, scholen en andere organisaties kunnen hiervoor ruimte krijgen en daarmee bijdragen aan de levendigheid, leefbaarheid en uitstraling van gebied.

Pieter Akkermans en Frank Hermse van Makelaars van de Tussentijd


Meer weten over makelaars Pieter en Frank?

 • 15/12/2015 - Hoe staat het ermee?
  Lees interview
 • 18/08/2015 - Frank Hermse: Van barrière naar bloei
  Lees blog
 • 04/08/2015 - Pieter Akkermans: Hoe tijdelijke ontwikkelingen een buurt permanent versterken
  Lees blog
 • 03/04/2015 - Makelaars van de Tussentijd begeleiden transitie Maastricht Oost
  Lees artikel


Heeft of kent u een initiatief dat goed zou passen? Laat het ons weten. Dat kan via onze website. U hoort altijd iets terug van ons. En wie weet krijgt uw initiatief wel een plekje op deze website.

Direct telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook: 06-211 98 583 (Pieter Akkermans)