Wie zijn wij?

De Groene Loper is het beste totaalplan dat in 2009 is gekozen voor de realisatie van A2 Maastricht. Dit project is met de bijzondere, tweelaagse Koning Willem-Alexandertunnel vooral bekend door een beter bereikbare stad en regio, en een sterke verbetering van de leefbaarheid in Maastricht-Oost. Het gebied bovenop de tunnel en de omliggende wijken is volop in ontwikkeling en wordt nog steeds aangeduid met de Groene Loper.

De website www.mijngroeneloper.nl wordt bijgehouden door Projectbureau A2 Maastricht. Dit is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en Meerssen. Deze overheidspartners hebben ervoor gezorgd dat verkeersinfrastructuur en bovengrondse herinrichting in één keer zijn aanbesteed (2006 – 2009) en gerealiseerd (2010 – 2016). In vaktermen heet zo’n totaalplan een integraal gebiedsontwerp. De jaren 2017 en 2018 waren nodig voor afbouw van de infrastructuur en de inrichting van het openbaar gebeid boven op de tunnel.  De aanpak van A2 Maastricht is te bekijken op www.a2maastricht.nl

Sociale media

Mijn Groene Loper Loper is actief op Facebook, Instagram en Twitter zodat iedereen de ontwikkelingen kan volgen.

Vastgoedontwikkeling              

Vooral sinds 2019 gaat veel aandacht uit naar de ruim 1.000 te bouwen nieuwe woningen en appartementen. Partner voor de ontwikkeling van het nieuwe vastgoed langs de Groene Loper is Ballast Nedam Development. De projectontwikkelaar vormde samen met Strukton het consortium Avenue2. De Groene Loper van Avenue2 werd in 2009 gekozen tot het beste plan voor A2 Maastricht.

Kansen blijven benutten

Minder bekend is dat al sinds de start van het project ook steeds gewerkt is aan extra ruimtelijke én maatschappelijke kansen voor de omliggende wijken, om Maastricht-Oost weer tot één bloeiend geheel te maken. Geïnspireerd door de A2 koos bijvoorbeeld Albert Heijn bij de Scharnerweg voor nieuwbouw en werd het nieuwe Vrijheidspark tussen de ANWB-flat en Torenflat gerealiseerd.

Na ingebruikname van de tunnel en andere verbindingen gaat dat werk nog steeds door. Om zoveel mogelijk kansen te benutten. Om wonen, leven, recreëren en werken op en rond de Groene Loper zo fijn mogelijk te maken. Juist deze jaren gebeurt dát waar het project sinds de voorbereiding vanaf 2003 altijd al om draaide. Infrastructuur moet het sociale en economische leven beter maken.

Projectbureau A2 Maastricht, Ballast Nedam Development en allerlei andere partners zetten zich in om zoveel mogelijk kansen te benutten. Van de vastgoedontwikkeling tot duurzaamheid en van onderwijs tot biodiversiteit. Daarover berichten wij op www.mijngroeneloper.nl.

Kantoor in de Theresiaschool

Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2/Ballast Nedam Development zijn in april 2019 verhuisd van het Geusseltstadion naar de voormalige St. Theresiaschool aan de President Rooseveltlaan 213, in het hart van de Groene Loper. Het monumentale gebouw uit 1930 is een zogenaamde openluchtschool naar ontwerp van de bekende architect F. Peutz uit Heerlen.

De voormalige St. Theresiaschool

Ruim 10 jaar waren het team van Projectbureau A2 Maastricht en bouwer Avenue2 in het Geusseltstadion gehuisvest. De tijd van planvoorbereiding en stadsbrede consultatie (2006-2009), de keuze voor het beste plan voor stad en snelweg en de realisatie (2010-2016) ligt achter ons. Het verkeerssysteem over een lengte van 6 kilometer is aangepast. Sinds 2018 beheert Rijkswaterstaat de Koning Willem-Alexandertunnel en bijbehorend vernieuwd rijkswegennet. Gemeente Maastricht beheert het vernieuwde openbare gebied bovenop de tunnel. De aanpak van A2 Maastricht is terug te vinden op www.a2maastricht.nl.