Wie zijn wij?

Geplaatst op 2 juni 2015

De uitvoering van A2 Maastricht gebeurt door Avenue2. Ook de aanleg van de Groene Loper en de ontwikkeling van het vastgoed vallen hieronder. Opdrachtgever is het Projectbureau A2 Maastricht, bestaande uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen. Deze overheidspartners hebben ervoor gezorgd dat verkeersinfrastructuur en bovengrondse herinrichting in één keer zijn aanbesteed en dus samen worden aangepakt. In vaktermen heet zo’n totaalplan een integraal gebiedsontwerp.

Onze werkwijze

Hoe transformeer je een bouwterrein tot een aantrekkelijk woon- en werkklimaat? Dat is de centrale vraag waarmee Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht op pad gaan om de wereld bovenop de tunnel te verkennen. Want het ontwikkelen van de bovengrondse ruimte doen we niet alleen. Dat doen we samen met betrokkenen: onder andere vertegenwoordigers van de A2-buurten, huidige en nieuwe bewoners, woningcorporaties en ondernemers. Het kompas om de juiste routes in te slaan heet ‘co-design’. Dat is een methode om samen met de omgeving te komen tot een passende invulling van het gebied. Zowel voor de overgangsfase met tijdelijke terreinen als voor de uiteindelijke situatie met het nieuwe vastgoed. Daarbinnen kijken we ook naar thema’s, bijvoorbeeld duurzaamheid. De opdracht is om het beste voor Maastricht-Oost te krijgen.